Karlsminne gata 106 – RT 845 sort engobert

Det ble jobbet raskt og effektivt, vi ble trygge. Har bare positivt å si. Det ble startet etter avtale, god infromasjon underveis. Gjennomførte iht avtalt pris.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on tumblr
Share on telegram