Karlsminne gata 106 – RT 845 sort engobert

Det ble jobbet raskt og effektivt, vi ble trygge. Har bare positivt å si. Det ble startet etter avtale, god infromasjon underveis. Gjennomførte iht avtalt pris.