Nymansveien 46 – Remontering skifer

Vi har fått lagt om 100 år gammel skifertak. Vi hadde utfordringer med at det var få som ønsket å tilby og de som tilbød hadde høy pris pga tiden jobben ville ta (beregnet til 4-6 uker). Hos BOB fikk vi rask tilbakemelding med tilbud. Tilbudet er ryddig og oversiktlig. Prisen har vært iht avtale. Arbeidet startet som avtalt, og ble effektivt og ryddig (det ble sopt hver dag før de gikk hjem). De utførte jobben på en imponerende 14 arb dager. All skifer ble tatt ned, råteskader fikset, tak fikk papp, skifer lagt på + nye takrenner. Vi fikk god oppfølging underveis. Veldig fornøyd med arbeidet, og at vi kan gå inn i neste vinter med tett tak.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on tumblr
Share on telegram