Magnus Lagabøters gate 46 – Krusipan Boulet

Å føre taket slik det fremstod i 1912 har vært en positiv opplevelse. Fra kontakten med BOB ble etablert til det stod ferdig på mandag gikk det a 3 uker. Alle takutstikk er skiftet, taket er hevd med 10cm, det samme er takåser. Taket er til forskjell fra i 1912 nå isolert, noe som gir loftet en ny kvalitet. Å få til de tidsriktige takutstikkene som byantikvaren øsnker/krever er en omfattende og tidkrevende prosess. 4 dyktige og ryddige håndtverkere, god oppfølging underveis, og takstenen fra Boulet Kruispan tegl, – har gitt et resultat som vi, byantikvaren og huset er superhappy med. Anbefaler BOB!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on tumblr
Share on telegram