Magnus Lagabøters gate 46 – Krusipan Boulet

Å føre taket slik det fremstod i 1912 har vært en positiv opplevelse. Fra kontakten med BOB ble etablert til det stod ferdig på mandag gikk det a 3 uker. Alle takutstikk er skiftet, taket er hevd med 10cm, det samme er takåser. Taket er til forskjell fra i 1912 nå isolert, noe som gir loftet en ny kvalitet. Å få til de tidsriktige takutstikkene som byantikvaren øsnker/krever er en omfattende og tidkrevende prosess. 4 dyktige og ryddige håndtverkere, god oppfølging underveis, og takstenen fra Boulet Kruispan tegl, – har gitt et resultat som vi, byantikvaren og huset er superhappy med. Anbefaler BOB!