Færøygaten 42 – Nova sort gls

Det fins ikke stjerner nok i boken for å beskrive hvor flott dette ble og hvor fornøyde vi er med vårt nye tak. Her gikk det unna i godværet i oktober. Arbeidsfolkene var både dyktige og nøye, og jobbet lange dager for å utnytte oppholdsvær og lys. Inspeksjon, kvalitetssikring og kontroll av alle deler og trinn i prosessen, med god bildedokumentasjon underveis holdt oss underrettet både om tilstand og fremdrift. Sånn skal det gjøres! Vi har fått et av de fineste takene på Vestre platå, og anbefaler Byggmester BOB på det varmeste, samt gir topp stjernemarkering for sluttresultatet.