Skogstjerneveien 2 – RT 856 sort gls matt

Sympatisk og informativt første møte. God oppfølging. De hadde flinke og hyggelige arbeidere. Er veldig godt fornøyd med arbeidet.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on tumblr
Share on telegram