Skogstjerneveien 2 – RT 856 sort gls matt

Sympatisk og informativt første møte. God oppfølging. De hadde flinke og hyggelige arbeidere. Er veldig godt fornøyd med arbeidet.