Folkvordgeilen 14 – Skarpnes edel sort

Byggmester BOB var veldig raske og effektive. De var og veldig ryddige og hyggelige arbeidere.