Apalstølveien 92 – RT 710

I dag har dine arbeidere ferdig utført takarbeidet, jeg må bare takke for et godt og positivt samarbeid med Byggmester Bob As generelt og må takke også for det kjempe super bra resultat og top arbeidsdyktige fagfolk som sto på og gjorde det de skulle på alle høyeste nivået, vi skal bruke deres tjenester igjen og skal anbefale deres bedrift Byggmester Bob As til alle vi kjenner!