Saudagata 15 – Remontering Skifer

Satt raskt i gang prosjektet. Veldig effektive.

Brukte den tiden de hadde forespeilt oss.

Ryddet etter seg. Kan anbefale dem til skift av skifertak. Profesjonelt utført.