Bergliots vei 18 – Tiled Roof

Høy kvalitet i alle ledd fra tilbud til bestilling av leveranse. Fagfolkene var erfarne på taktekking og viste høy kompetanse og dedikasjon på utførelsen.

Les mer her, hva kunden sier 1 år etter: https://www.solintegra.no/2024/05/28/tiled-roof-ett-ar-etter-2/