Nøkkveien 20 – Tiled Roof

Flott håndverk, dette er di beste på sitt felt.